30 January 2007

Vinteren faldt på en torsdag / Winter fell on a thursday

Først regnede det...(mosegrisene var nok svært utilfredse)...
First it rained (the water voles probably weren't too happy)... ...og regnede...
.. and rained...
...og regnede (det er ikke en bæk, men en grusvej).
..and rained (that is not a brook, but a farm road).
Så frøs det...(dette er faktisk en å, der normalt er ca. 2 m bred)
Then it froze... (this is in fact a brook, but it's usually about 2 m (app. 6,5 foot))
...og sneede (billede taget kl. 11)...
...and snowed (picture taken 11 A.M)...
...oven på alt vandet...
... on top of all the water...
....og så tøede det igen...
....and then it thawed again...

...alt sammen i løbet af fem dage. Måske man skulle overveje at bygge en ark... De sidste fire billede er fra mit arbejde.
...all within five days. Maybe one should think of building an ark... The last four pictures is from where I work.

No comments: