23 February 2007

Nålebindinger/Nalbindings

I sommers lærte jeg at nålebinde og jeg har eksperimenteret en del med teknikken. Arkæologiske fund af nålebundne beklædningsgenstande begrænser sig stort set til vanter og sokker, men ud fra min erfaring som mangeårig strikker, virker det absurd hvis ikke man har brugt teknikken til andre genstande, hvortil den egnede sig. Selvfølgelig opstår der, især i mere traditionelle samfund, konsensuser om hvordan man tingene bør gøres og hvorfor ("sådan gjorde forfædrene", "sådan gør vi her i vores område", "dette er den passende måde at gøre det på" osv.), men der er stadig plads til udvikling, sålænge den foregår gradvist.

Derfor mener jeg at måderne at nålebinde på og hvilke genstande det blev brugt til var meget forskelligartede og udviklede sig.
Man har sikkert brugt nålebinding, hvor det var den mest velegnede teknik. Det mener jeg er til mindre objekter af den slags, der i dag strikkes og hækles. F.eks. vintertilbehør, kantninger, poser og legetøj.
Jeg mener at vi som udøvere af eksperimentel arkæologi/historisk levendegørelse kan tillade os at eksperimentere med nålebinding af disse genstande.

Hue. Farvet med indigo og krap (picture1):

Halsedisse. Farvet med krap (picture2):
Små poser/tasker. Regner med at sætte snore i til at lukke dem, og små læderhægter på bagsiden, så de kan sidde i bæltet, fra venstre: 1. farvet med krap, 2. indigo og birkeblade og 3. indigo (picture3):

Termokandeskjuler og kopvarmer/anti-brænde-fingre-dims. Er selvfølgelig ikke på nogen måde autentisk (...), men er en praktisk måde at skjule at jeg har en kande dejlig varm the/kaffe stående (picture4):
In English:
This summer I learned to nalbind and I have been experimenting with the technique. Archeologigal findings are mostly restricted to mittens and socks, but from my experience as a knitter through many years, it would be absurd if the technique hadn't been used for other purposes too, for which it was suitable. Of course there will, especially in more traditional societies, arise consensus on how things should be done and why ("that is how our ancestors did", "this is the way we do it in our area", "this is the proper way to do this"), but there is still room for development as long as it is gradual.

Therefore I think that the ways of doing it and which objects it was used for, was diverse and evolved, and that nalbinding has been used where it was the most suitable/useful technique. And I think that is for smaller objects, that is today knitted or crocheted. E.g. winter accessories, edges, bags/purses and toys.
As practitioners of experimental archeology/living history I think that we in good conscience can experiment with nalbinding of these objects.

Picture1: Hat, two-tone yarn dyed with indigo and madder.
Picture2: "Halsedisse", two-tone yarn dyed with madder
Picture3: Bags, from left: 1. dyed with madder, 2. dyed with indigo and birch leaves, 3. indigo Picture4: Thermos flask cover and cup warmer/anti-burn-fingers-gadget. Is of course not in any way authentic (...), but is a good way of hiding that I have a flask of lovely warm tea/coffee with me.

1 comment:

Gullveig said...

Well done! Yes, nalbinding can be used for many neat things.And used all over the world. They found very interesting historical hats in the far east.Done in buttonhole stitch, but with long skips, so you get holes.
Later on they used nalbinding in embroidery too.

I love your green bag. That is such a nice colour.
You are doing a great job. Now that you have been bitten by the nalbinding virus, it will get worse.Soon you will be looking for different stitches. So many out there.. Keep on going.

Hugs from a fellow nalbinder,
Gullveig