22 august 2006

Tanker om garn og markeder/thoughts on yarn and markets

Jeg har haft alm. lammeuld ("strikketykkelse"), gotlandsk pelsuld og et hårdttvundet kamgarn med ude på markederne. Det har været interessant at se hvad folk kan lide:
* Besøgende, der er interesserede, er oftest kvinder som selv laver håndarbejde.
- De er interesserede i ting, som man kan bruge til noget/lave noget af, og i boder der viser hvordan man laver tingene.
- De er ofte(st) interesserede i garn med en spændende tekstur, i klare farver, som føles rart og har en god historie.
- De fleste besøgende værdsætter oplevelsen af noget velkendt i vikingetidssammenhæng. De fleste laver i dag ikke ret mange ting selv og mange af håndværkene/håndarbejderne virker eksotiske og/eller for svære til at de ville kunne udføre dem selv. Selvom de netop derfor kan værdsætte at se dem, virker de nærmest lettede over at se noget de kender godt.
- Jeg er kommet frem til at garn, og især plantefarvet garn, er bærer af mange minder, oplevelser og erindringer om samvær, indlæring og følelser. Og af ønsker, planer og længsler.
- Desuden er der en eller anden kvindeting....noget med at sørge for....garn er omsorg? ;). Det er lidt luftigt, jeg ved det, men altså!
Under alle omstændigheder har garnet givet god mulighed for formidling omkring vikingetidens håndarbejde.

* Vikinger bruger garn til at væve brikbånd, til at brodere, til at sy tøj sammen med og til nålebinding. Til de tre første skal garnet være stærkt, tyndt det skal ikke fluffe. Kamgarn, som hårdttvundet og meget stærkt, er uovertruffent til det. Det er uden sammenligning(!) det bedste uldgarn på markedet til de formål (jeg køber det hos Glaipnir og har henvist interesserede købere til dem). Det er en kvalitet som ellers er svær (for ikke at sige umulig) at finde, da det ikke er et specielt "hyggeligt" garn (blødt, fluffy og tykt), og strikkerne derfor ikke er særlig interesserede i det. Der fås godt nok merino, men merinofåret blev fremavlet EFTER vikingetiden.
Til nålebinding bruges oftest tykkere og løsere tvundet garn. Det kan findes i butikkerne, men det er jo ikke plantefarvet...


In English:
I've broght some of my yarn with me to the markets, and have made some observations:
*Interested visitors are most often women that themselves do håndarbejde (crafts/needlework, the Danish word literally means work of the hand, so it has a broader meaning = most things you can do with yarn/fabric (e.g. also sewings and plant dyeing).
They are interested in usable things, and in booths that show how to use the things that are sold. Most often interested in yarn with an interesting texture, in bright colours, that feels nice and has a good story.
Most visitors values the experience of something wellknown in a Viking Age context.
Yarn, especially plant dyed yarn is carrier of many memories, past experiences and memories of social gatherings, learning experiences and of feelings. And of wishes, plans and desires.
Furthermore there is that woman thing...somthing to with caring about...yarn is affection? ;) I have gotten may interesting stories from people because the yarn made people remember something they ascociated with yarn.
Anyway the yarn has given good opportunities for me to teach about viking age håndarbejde (see above).

* Re-enactors use yarn to do tablet weaving, for embroidery, to sew clothes, and for nalbinding . It must be strong, thin and not fluff. For nalbinding is most often used thick yarn.

08 august 2006

Skriv om "Min sommerferie" sagde læreren

Pyhhh...så er markedssæsonen så godt som ovre. Jeg har været omkring mine forældre, et par dage på Lejre med Odd og Lokes Frimænd, på Trelleborg og Moesgård med Odd, og på Ribe Vikingelandsby (som "ferieviking") og Bork med Wunjo. Her i weekenden er der marked på Bytoften, men det er her på Fyn, så det er jo lige i baghaven.
Det har været spændende at se nye markeder, få mere øvelse i showkamp og og møde en masse nye mennesker. Jeg har haft mit garn med rundt og har haft muligheden for at fortælle rigtig meget om garn og plantefarvning - og det elsker jeg jo at få lov til ;). Jeg har vænnet mig til at spise med ske og fingre, har bandet varmen langt væk og hygget mig med nye og gamle venner og bekendte.
Nu er jeg så startet på Næsby Jernaldercenter. Nogle arbejdsopgaver er ganske velkendte, men er der er også nogen man ellers ikke render ind i ofte. I dag var jeg f.eks. med til at lerkline en bindingsværksbygning, den nye smedje. Det er spændende at være et sted, hvor jeg får mulighed for den slags opgaver. Jeg håber at få lejlighed til at prøve mange af de forskelligartede opgaver der er på centeret.
Min lejlighed har de sidste par uger mest været afsmidningsplads for ting, jeg ikke skulle bruge til det næste marked, og jeg har brugt min tid på alt mulig andet end at være hjemme, så den er virkelig bombet.
Glæder mig meget til at få ryddet op, har også nogle planer om at rykke om, så mit opholdsrum bliver mere værksted end stue, det er alligevel det jeg mest bruger den til. Hm...med god opbevaringsplads, et passende arbejdsbord, en stor opslagstavle og...og...og ;D

In English:
Phew...near the end of the market season. I visited my parents, were at Lejre Research Center, at Trelleborg Market, Moesgård Market, Ribe Viking Village and Bork Market. This weekend there is market at Bytoften, it's on Fyn, where I live, nice with at market in ones back yard.
It has been exiting to visit new markets, get more practise in show fighting, and meet a lot of new people. I brought my plant dyed yarn to the markets, and have had the oppotunity to talk a lot about yarn and plant dyeing - which I love to do ;).
I have gotten used eating with spoon and my fingers (haven't got a eating knife yet), have sworn at the unusually HOT weather, that we keep on having (enough thank you, plenty enough. Can we please have some slightly colder weather, we aren't made for this!), and have had a good time with new and old friends and acquaintances.
Now I have started working at Næsby Iron Age Center. Some tasks are familiar, but there are also some that you don't often come by. Like helping building the mud walls of a half-timbered house, the new smith's workshop. It's interesting to work at a place where I have the opportunity for that kind of tasks. I hope that I get to try many of the various tasks at the center.
As I have spent very little time at home in the last weeks, except to leave stuff there that I didn't need for the next market, my apartment is so messy. I'm looking forward to get it cleaned up. Have some plans for making my main room into more of a work shop and less of a living room, I use it mostly as the first. Too bad that I have a carpet and not wooden floors, but it will be really nice with proper storage and a nice big work table and...and.. and ;D

Kjole bare en anelse større - Dress just a tad larger

Denne kjole hoppede nærmest op i armene på mig, da jeg fandt den i genbrugsforretningen. Den var så meget mig (beklager kvaliteten af billed...