24 July 2008

Nålebundne sokker/Nalbinded Socks

Korte nålebundne sokker til kæresten / Short nalbinded sock for the boyfriend.

No comments: